Thailand Business Pages (Thailand trade)

โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก.

ติดต่อเรา

โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก.
ที่อยู่ : 26 ซอยอ่อนนุช 59
ต. ประเวศ อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-322-5469,02-320-0961,02-322-5319-20
โทรสาร : 02-322-5472
เว็บไซต์ : www.goldenfiltech.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

PARKER PENTAIR

จำนวนผู้เข้าชม