Thailand Business Pages (Thailand trade)

โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก.

ติดต่อเรา

โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก.
ที่อยู่ : 26 ซอยอ่อนนุช 59
ต. ประเวศ อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-322-5469,02-320-0961,02-322-5319-20
โทรสาร : 02-322-5472
เว็บไซต์ : www.goldenfiltech.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

PARKER PENTAIR

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก.
ประเภทธุรกิจ : เราให้บริการโดยพนักงานที่มีทักษะของเราและมีความมุ่งมั่นที่จะวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้ "อย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราด้วยการทำที่ถูกต้องในครั้งแรกและส่งมอบตรงเวลา." เพื่อให้บริการลูกค้าของเราด้วยความมุ่งมั่นของเราในความสัมพันธ์ระยะยาวเราจะนำนโยบายของเราทำให้ความแตกต่าง - ตามการรับรู้ของธุรกิจในประเทศไทยจนถึงขณะนี้
ที่อยู่ 1 :26 ซอยอ่อนนุช 59 ต. ประเวศ อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ :02-322-5469,02-320-0961,02-322-5319-20
โทรสาร :02-322-5472
เว็บไซต์ :www.goldenfiltech.com
เครื่องกรองอากาศ,เครื่องกรอง,ไส้กรอง,โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก. Golden Filtech Corporation Co., Ltd. โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น บจก. 2018-07-18 00:00:00